Post Image

Vegetačný oporný múr

je ekologická náhrada výstavby betónových oporných múrov. Ide o riešenie, ktorého realizácia je rýchlejšia, lacnejšia, trvácnejšia, a vyzerá prirodzene a to bez kompromisu v jeho pevnosti. Ide o náhradu za  betónové oporné múry, resp. múry z betónových tvárnic.

VOM® sa skladá z vaku naplneného zeminou a štrkom resp. pieskom, kotvy a spojky. Keďže sú naplnené vrecia mäkké a poddajné, je možné s nimi vytvárať rôzne prirodzené tvary múrov, ktoré tak viac zapadnú do okolia. VOM® dokonca časom prirodzene zarastie okolitou vegetáciou a splynie tak s okolitým prostredím.

Výhody

 • rýchla realizácia
 • dlhšia životnosť ako klasický betón
 • lacnejšia alternatíva v porovnaní s betónovými múrmi
 • pri výrobe a realizácii sa vytvorí zanedbateľné percento CO2 v porovnaní s betónom
 • ide o recyklovaný a netoxický produkt
 • ľahký systém, možnosť stavať aj na menej dostupných miestach, jednoduchá preprava
 • pre plnenie vriec môžeme použiť aj zeminu z miesta výkopu, nie je nutnosť dovozu materiálu z iných lokalít
 • okamžitá ochrana svahu po realizácii
 • elastický materiál, ktorý sa prispôsobí rôznym nerovnostiam a prekážkam v teréne
 • odolný voči pohybom podložia
 • môžeme použiť do výšky múru až 20 m
 • po rokoch múry zaplní rastúca vegetácia, možnosť výsadby kvetov a taktiež plodín
 • prirodzene zapadne do okolia
 • vodopriepustné, tzn. že voda zo svahu za múrom netlačí na múr a nedeformuje ho. Prirodzene pretečie ďalej.
 • možnosť drenážneho systému za múrom

Využitie

 • oporné múry
 • záhradné múry, parky
 • protipovodňové steny
 • stabilizácia svahu proti zosuvom
 • pevnenie korýt a brehov vodných tokov a plôch
 • spevnenie plôch pod drobné stavby v záhrade, skleníky, altánky, záhradné domčeky

Prečo liať betón keď sa môže sypať hlina

Comments are closed.