Post Image

Podľa Prírodomu

Prírodné staviteľstvo je ekologickou formou staviteľstva a ako pojem zahŕňa veľké množstvo stavebných techník s použitím prírodných materiálov a dôrazom na ich udržateľnosť. Udržateľnosť sa v prírodnom staviteľstve dosahuje použitím kvalitných a trvácnych materiálov, ktoré značne predlžujú životnosť stavby a tým minimalizujú dopady na životné prostredie. Jednou z výhod prírodného staviteľstva je použitie obnoviteľných (aj recyklovaných) prírodných materiálov, ktoré Vám dokážu zabezpečiť zdraviu prospešné bývanie s vysoko kvalitnou vnútornou klímou.

Východiskom prírodného staviteľstva je stále narastajúca a aktuálna potreba zmierňovania dopadov stavebníctva a jeho pridružených procesov na životné prostredie.

Prírodné staviteľstvo teda používa lokálne dostupné, obnoviteľné alebo recyklované materiály a to bez kompromisov v oblasti kvality a dopadov na Vaše zdravie.

Práve použitie prírodných materiálov zvyšuje nároky na architektonický návrh prírodných stavieb. Dôraz sa kladie najmä na:

  • osadenie prírodnej stavby na pozemku a jej orientáciu
  • Iokálne klimatické podmienky
  • skladba stavebných materiálov
  • spôsoby prirodzeného vetrania, ktoré pozitívne vplývajú na tepelný komfort, znižujú prevádzkové náklady a minimalizujú Našu ekologickú stopu.

Prírodné staviteľstvo sa v porovnaní s priemyselným zameriava predovšetkým na zručnosť a skúsenosti remeselníkov, nie na použitie technológií.

Je preto veľmi dôležité vybrať si pre Vašu stavbu tých správnych a skúsených remeselníkov.

Comments are closed.